Arriving on a Saturday will increase the number of available properties

Odredbe o ulasku u Belgiju

Hrvatski građani mogu sa valjanom putovnicom preći belgijsku granicu, djeca sa vlastitim putovnicama ili u roditeljskoj putovnici sa slikom.